بلیط کیدزانیا دبی

در کیدزانیا فرزندان شما می توانند تجربه یک زندگی واقعی را در آینده خود بدست آورند و در کنار سایر کودکان با فعالیت های گروهی و تصمیم گیری، مهارت و خلاقیت خود را افزایش دهند.

اطلاعات بیشتر